På tiende år kører Social- og Sundhedshjælper Kristine Olsen ud til de ældre i Hørsholm som en del af den private pleje-leverandør Cura Plejes team. Og arbejdspladsen skal ikke skiftes ud foreløbig. For selv når der er travlt: “Så er der altid nogen, der har din ryg,” fortæller Kristine

Kristine har været hos Cura Pleje i 9 år: “Vi får frihed, fællesskab og ny viden”

Omsorg og pleje af ældre borgere i en travl hverdag med mange skift kan være et hårdt job og derfor er social og sundhedshjælper faget et af de mest stressende job du kan have i Danmark.

En undersøgelse fra Arbejdstilsynet fra 2022 pegede på, at næsten hver fjerde sosu’er i hjemmeplejen har følt sig stresset inden for de sidste to uger, og da der fortsat er udsigt til færre hænder på området for omsorg til ældre, ventes presset kun at stige de kommende år.

Sammenhold
I jobbet hos Cura Pleje i Hørsholm er bløde værdier og en stor grad af frihed kombineret med omsorg i arbejdet med til at skabe trivsel for medarbejderne, fortæller Kristine Olsen:

“Det betyder for mig helt konkret, at hvis Fru Hansen har en særligt dårlig dag, hvor det er bedst, at jeg bliver længere hos hende for at hjælpe, så ringer jeg til min chef, der sørger for, at en af en af de andre tage de besøg, jeg så ikke kan nå,” fortæller Kristine Olsen, som sætter stor pris på sin leder og kollegernes opbakning:

“Det er det her gode sammenhold på arbejdet, som gør, at jeg tager glad afsted om morgenen. For jeg ved, at der er nogen, der har min ryg, hvis jeg får brug for opbakning. Der er altid nogen, der er villige til at træde til, hvis det brænder på.”

Frisættelse og faglighed

Samtidig er arbejdspladsens fokus på situationsbestemt pleje med til at give faglig stolthed i en tid, hvor vi taler meget om at sætte omsorgs-professionelle fri i den offentlige sektor:

“Hos Cura Pleje har vi som en privat virksomhed mulighed for at være lidt mere fleksible end man kan i den kommunale hjemmepleje. Nogen gange kan det være vigtigere, at vi får talt med Fru Hansen og trøstet hende, frem for at give det planlagte bad eller gøre rent i vindueskarmen. Det faglige skøn har vi kompetence til at lave, så vi sætter os ind i hvad borgeren har brug for dag for dag,” fortæller Kristine Olsen.

Pjatteri og alvor

Det tætte samspil med kollegerne skaber også stærke bånd, hvor man med Kristine Olsens ord både kan være pjattede og alvorlige: 

“Det er den bedste arbejdsplads,” fortæller hun og uddyber

“Er der noget du kæmper med eller har svært ved, så bliver du virkelig hørt. Vi supplerer og hjælper hinanden og man er aldrig alene. Så det er helt klart sådan et sted, man får venner for livet,” udtaler Kristine Olsen, hvis gode veninde igennem flere år er en tidligere kollega i Cura Pleje.

Ny viden

Engang imellem er sparring med kollegerne og nye vinkler på arbejdet med omsorg over for Cura Plejes borgere ikke nok:

“Hvis jeg kommer og beder min leder om ny viden, så finder hun et kursus til mig, som jeg kan komme på, så jeg kan blive klogere og udvikle mig som social- og sundhedshjælper,” fortæller Kristine Olsen. 

Ekstraordinær indsats

Leder i Hørsholm afdelingen Nicole Norén understreger at netop de bløde værdier er blandt nogle af de vigtigste værdier for Cura Pleje, fordi man som navnet antyder har stort fokus på virkelig at yde “omsorg” for de ældre. 

Og det kræver, at man også gør det over for personalet med sparring og støtte ved dagens samlingspunkter, når der er morgen- og frokostbriefing på kontoret. Eller når afdelingen holder arrangementer som En Hyggelig Madaften, hvor både medarbejdere og ældre mødes om en god middag, sang og musik i afslappet stil:

“Vores ansatte er meget selvkørende i dagligdagen inden for nogle klare rammer. De indgår i teams, hvor vi i fællesskab er klar til at gribe opgaverne, og så lægger vi op til, at vi som mennesker skal kunne udvikle os og dygtiggøre os individuelt.”

For Kristine Olsen virker de bløde værdier med fokus på kvalitet i omsorgen over for de ældre rigtig godt på hendes trivsel som medarbejder:

“Jeg synes, at det er fedt at mærke, at jeg har været med til at gøre noget ekstraordinært for andre mennesker. Det er en rigtig fed følelse. Når jeg kommer ud til mine faste borgere, så er der glade ansigter, der siger: Hvor er det dejligt, at du kommer.”

“Det er så dejligt at blive værdsat på den måde på arbejdet.”

Cura Pleje – Hvor omsorg for mennesker og miljøet går hånd i hånd.

OM CURA PLEJE

Cura Pleje er en privat leverandør af helhedspleje i Albertslund, Gentofte, Hørsholm og Helsingør Kommune. Cura betyder “omsorg” på latin, og Cura Plejes medarbejdere arbejder målrettet med at møde vores ældre, så plejen giver mere livskvalitet, sundhed og glæde.