Cura er latin og betyder omsorg.

Cura Pleje er en af de ældste og mest erfarne private leverandører af personlig pleje, hjemmehjælp, praktisk hjælp og sygepleje

Hjemmepleje er vores kernekompetence!

Cura Pleje har en stærk faglig profil og er en af de ældste og mest erfarne private leverandører af personlig pleje, hjemmehjælp og sygepleje. Vi er kendt som en seriøs og velforberedt leverandør, der arbejder omsorgsfuldt og professionelt med vores opgaver.

Vores daglige ledelse består af erfarne og højtuddannede sygeplejersker. Gennem løbende intern og ekstern kompetenceudvikling og opkvalificering sikrer vi, at vores faglige niveau forbliver på et højt og professionelt niveau.

Med mangeårig erfaring kan vi løse alle former for opgaver i hjemmeplejen. Vi kommer dagligt hos borgere med akutte sygdomme og tilstande, der kræver kompetent og professionel hjælp, såsom demente, hjerneskadede, cancer- og KOL-patienter m.v.

Med mangeårig erfaring kan vi løse alle former for opgaver i hjemmeplejen. Vi kommer dagligt hos borgere med akutte sygdomme og tilstande, der kræver kompetent og professionel hjælp, såsom demente, hjerneskadede, cancer- og KOL-patienter m.v.

Cura Pleje startede med …

Idéen til Cura Pleje opstod, da Jakob Damsgård kørte som vikar for den kommunale hjemmehjælp under sin uddannelse til sygeplejerske. Det var her tanken “Det kan gøres meget bedre” startede, og grundstenene til Cura Pleje værdierne; “Cura”, tryghed og respekt blev lagt.

Flere år senere – efter at Cura Pleje var veletableret – skiftede Jakob tilbage til det offentlige som ledende oversygeplejerske, hvor han bl.a. uddannede sig til Master of Public Administration. I 2010 vendte Jakob tilbage til Cura Pleje som driftsdirektør – nu med endnu flere erfaringer og viden fra det offentlige, men fortsat med de oprindelige Cura Pleje værdier og visioner intakte.

Læs mere om vores værdisæt her

Høj brugertilfredshed hos Cura Pleje

Hos Cura Pleje er vi meget omhyggelige med at dokumentere det arbejde, vi udfører hos kommunens borgere. Derudover sikrer vi gennem de periodiske “har du det godt?-besøg”, at kvaliteten af det udførte arbejde er i orden, og at der bliver leveret, hvad der er aftalt.

Vi anvender et effektivt IT-system, som er et effektivt styringsværktøj i hverdagen og samtidig understøtter systemet de enkelte kommuners krav.

Vi arbejder målrettet på at blive endnu bedre – og både positiv og negativ kritik er altid velkommen.  Og ved hjælp af kundetilfredshedsundersøgelser får vi løbende tilbagemeldinger om, hvordan vi eventuelt kan forbedre vores indsats.

Spørgsmålene dækker alt fra opstarten af samarbejdet, overholdelse af de aftalte ankomsttidspunkter, faste hjælpere, faglig kvalitet af arbejdet, omgangstonen samt kontakt til og fra Cura Pleje. Vi er stolte over, at den seneste måling viste en generel kundetilfredshed på 97%.

En af markedets ældste og mest velrenommerede…

Cura Pleje er en af markedet ældste og mest velkonsoliderede virksomheder med en solid økonomi. Siden etableringen i 2003 har Cura Pleje haft en stabil og kontrolleret vækst, hvor vi såvel administrativt som fagligt og ressourcemæssigt vokser i takt med opgaverne og behovet.

Som følge af en meget fokuseret og systematiseret leverance, sikrer vi, at vores kunder får de ydelser, de er visiteret til og har tilkøbt. Samtidig er vi sikre på, at vi altid kan dokumentere vores indsats over for de kommunale myndigheder og den enkelte borger.

SSH

Film om Cura pleje Klik og se filmen

Play Video

Hjemmehjælp med tryghed og livskvalitet

  • Service med fast hjemmehjælper
  • Faste tidspunkter efter dine ønsker
  • Ingen egenbetaling for visiterede ydelser
  • Mulighed for ekstra hjælp tilpasset dine behov
  • Tryghed i vores samarbejde med relevante aktøre

Faste hjælpere skaber en bedre hjemmehjælp

Hos Cura Pleje prioriterer vi, at du får en personlig hjemmehjælp med fokus på stabilitet og tryghed.

Ring til os på telefon 7023 1995 for nærmere information eller for en aftale om et uforpligtende besøg.