Det er ikke bare fysiske hjælpemidler, som social og sundhedshjælper hos Cura Pleje Jeanne Chabert Saunte har øje for, når hun kommer ud til ældre borgere med brug for hjælp. Hun spotter også de ældres mentale styrker, så hun kan løfte dem på den allerbedste måde - ved egen hjælp

Cura Plejes Social og sundhedshjælper Jeanne Saunte hjælper svage til nye kræfter

Jeanne Chabert Saunte er social og sundhedshjælper og ressourceperson hos Cura Pleje i Hørsholm:

“Jeg vil gerne hjælpe borgerne med at rykke sig. Helt konkret betyder det måske, at jeg hjælper en ældre herre på over 90 med at give ham rigtig god tid til at bruge sine egne kræfter, når han skal flyttes fra sengen over i kørestolen,” fortæller Jeanne.

“Vi har tiden til det”
At være ressourceperson går ud på, at Jeanne kommer ud til borgerne for at finde ud af, hvad de har brug for.  Det her med at spotte ressourcer er Jeanne nemlig særligt god til at se og finde frem –  ikke mindst de mere usynlige ressourcer hos borgerne selv:

“Jeg kan godt lide at motivere mine borgere på en måde, der styrker dem. Den ældre herre kan faktisk godt få kræfter igen, når han opmuntres til det,” fortæller Jeanne og zoomer ind på den såkaldte “forflytning”, som man kalder et løft i ældreplejen i dag, og som er så central en del af plejen af de mange ældre borgere, der ikke helt kan klare sig selv:

“Vi står ved sengen, og han skal over i sin kørestol. Så fortæller jeg ham, at han er god og sej og godt kan, og hvad han skal skridt for skridt for at komme over i kørestolen. Så siger jeg for eksempel: Prøv lige at løfte numsen. Vi har tiden til det,” fortæller Jeanne Chabert Saunte.

Vi dyrker håbet
Jeannes daglige chef, teamleder i Cura Pleje i Hørsholm Nicole Norén kan godt lide at se sit team som et form for vikarierende håb, der kan komme ind hos de ældre og styrke deres tro på fremgang igen:

“Når en borger med funktionsnedsættelse ønsker sig at kunne mere selv, så kan vi komme ind og hjælpe borgeren med at blive styrket i sit håb om at klare sig bedre,” fortæller  Nicole Norén om arbejdet med “forflytninger” i Cura Pleje:

”Vi ser nogle muligheder for borgeren, der måske er bedøvet, bedrøvet eller belastet på en eller anden måde. Og så dyrker vi det håb,” udtaler Nicole Norén, der som leder gør sig umage for at teamet hele tiden har en samtale om, hvordan hjemmehjælperne bedst kan være åbne og lydhøre over for borgerne:

“Vi skal levere situationsbestemt pleje af borgerne. Så vi skal hele tiden dygtiggøre os i at se og forstå vores borgere, så vi kan give dem den støtte og opmuntring de kan bruge,” fortæller Nicole Norén.

De små skridts princip
Cura Plejes chef Jakob Damsgård, der har mere end 20 års erfaring med pleje inden for sundhedssektoren, ser også Jeannes tilgang til “forflytningen” som en del af kernen i Cura Plejes faglighed:

“Mange vil, når en borger siger: “Jeg kan ikke”, finde nogle hjælpemidler eller foretage løftet af borgeren selv med en lift eller ved hjælp af en anden hjælper. Men her risikerer vi at miste en mulighed for, at borgeren kan udvikle mere styrke,” forklarer Jakob Damsgård, der ikke lægger skjul på, at Jeannes tilgang til løftet også er mere kompliceret:

”Det kræver rigtig meget tillid. Borgeren skal kunne stole på, at hjælperen har styr på tingene. Hvis man er forfløjen og fortravlet, så mister borgeren også tillid til sig selv i situationen,” fortæller Jakob Damsgård. Det er derfor Cura Pleje gør sig umage for at støtte medarbejderne, så de kan invitere borgerne ind i en situation, hvor de får mulighed for at lykkes:

 ”Vi ser borgeren som ressource. Vi kan se, hvad borgeren kan. Vi tager de små skridts princip i brug. Vi giver tid og bringer os selv i spil ved at tilbyde en række muligheder og løsninger, som borgeren så kan vælge imellem.”

Fra indlæggelse til gang påny
For den ældre herre på over 90 år var tålmodigheden og mulighederne dét, der skulle til i situationen:

“Han havde været indlagt, og hverken han selv eller konen troede, at han kunne klare løftet. Men så lykkes det. Og det løft er med i den rejse, der gør, at han kommer op fra sengen igen og går med en rollator. ” fortæller Jeanne Saunte Chabert:

“Det er det arbejde, jeg brænder for.”

Cura Pleje – Hvor omsorg for mennesker og miljøet går hånd i hånd.

OM CURA PLEJE

Cura Pleje er en privat leverandør af helhedspleje i Albertslund, Gentofte, Hørsholm og Helsingør Kommune. Cura betyder “omsorg” på latin, og Cura Plejes medarbejdere arbejder målrettet med at møde vores ældre, så plejen giver mere livskvalitet, sundhed og glæde.