Rapportering af Uheld og Skader

Vi forstår, at uforudsete situationer kan opstå i arbejdet. Denne formular hjælper dig med at rapportere og dokumentere eventuelle biluheld, arbejdsskader eller ødelæggelse af en borgerens ejendele, som måtte opstå under udførelsen af dine opgaver. Vælg først den relevante kategori, og besvar derefter spørgsmålene, der vises. Din rapport vil blive behandlet med fortrolighed og omhu.

Vælg en kategori