Tryghed er vigtigt for os

Cura Pleje har en meget høj kundetilfredshed

Cura Pleje er til for din kære

Vi ved, at du som pårørende har brug for vished om, at din kære har det godt og får stabil og tryg pleje – også når du ikke er på besøg. Information og gensidig dialog er derfor vigtige begreber i vores daglige arbejde med hjemmepleje. Vores erfarne sygeplejersker og sundhedsmedarbejdere er højt kvalificerede og har mange års erfaring i at løse alle former for opgaver i hjemmeplejen professionelt og med stor faglighed. Vi kommer dagligt hos borgere med akutte sygdomme og tilstande – det kan være både demente, hjerneskadede, cancer- og KOL-patienter mv. Den enkeltes behov for hjælp ændrer sig løbende. I disse tilfælde deltager vi gerne i et møde med den pågældende kommune, som vi har et godt samarbejde med. Vi hjælper gerne kommunens visitatorer og hjemmesygeplejersker med at finde den rigtige løsning til din kære, så du som pårørende kan føle dig tryg

Kvalitet

Hos Cura pleje går vi op i kvalitet, og vi arbejder hele tiden målrettet på at blive bedre. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med kommunerne og er ligesom den kommunale hjemmepleje underlagt tilsyn. Det hilser vi naturligvis meget velkomment, idet dette er med til konstant at skærpe vores indsats. Vi lever således op til krav om blandt andet dokumentation, egenkontrol, fagligt niveau og tidsregistrering. Vi har også sørget for, at det er nemt for både dig og din pårørende at komme i kontakt med os, hvis der skulle opstå spørgsmål. Vi sørger naturligvis for at dokumentere vores besøg, og hos nogle borgere har vi en kommunikationsbog, hvor hjælperne skriver ned, hvad der er blevet lavet den pågældende dag. Det gør vi f.eks. hos borgere med demens, og vi oplever, at det giver de pårørende en ekstra ro. Har du spørgsmål til dagens besøg, er du naturligvis velkommen til altid at kontakte os.

Din feedback er vigtig

Vi har en tilfredshedsscore på 97% på kundetilfredshed. Din feedback – positiv som negativ – er ligeledes essentiel, da vi kun kan udvikle os ved hjælp heraf. Ved hjælp af kundetilfredshedsundersøgelser får vi løbende tilbagemeldinger fra borgere og pårørende om, hvordan vi eventuelt kan forbedre vores indsats. Spørgsmålene dækker alt fra opstarten af samarbejdet, overholdelse af de aftalte ankomsttidspunkter, faste hjælpere, faglig kvalitet af arbejdet, omgangstonen samt kontakt til og fra Cura Pleje. Vi er stolte over, at vi i den seneste tilfredshedsundersøgelse fik en tilfredshedsscore på 97%