Tryghed er vigtigt for os

Cura Pleje har en meget høj kundetilfredshed

Cura Pleje er til for din kære

Vores erfarne sygeplejersker og sundhedsmedarbejdere er højt kvalificerede og har mange års erfaring i professionelt og med stor faglighed, at løse alle former for opgaver i hjemmeplejen. Vi kommer dagligt hos borgere med akutte sygdomme og tilstande, der kræver kompetent og professionel hjælp, såsom demente, hjerneskadede, cancer- og KOL patienter m.v. Når din pårørendes behov for hjælp ændrer sig, deltager vi gerne i et møde med den pågældende kommune. Vi har et godt samarbejde med kommunens visitatorer og hjemmesygeplejersker, og vi bistår gerne med at finde den rigtige løsning til din kære. Vi er opmærksomme på, at du som pårørende har behov for viden om, at din kære har det godt, og får stabil og tryg pleje. Information og gensidig dialog er derfor vigtige begreber i vores daglige arbejde med hjemmepleje.

Kvalitet

Cura Pleje har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med kommunerne og er, ligesom den kommunale hjemmepleje, underlagt tilsyn. Det hilser vi meget velkomment, idet dette er med til konstant at skærpe vores indsats. Ved hjælp af kundetilfredshedsundersøgelser får vi løbende tilbagemeldinger fra borgere og pårørende om, hvordan vi eventuelt kan forbedre vores indsats. Spørgsmålene dækker alt fra opstarten af samarbejdet, overholdelse af de aftalte ankomsttidspunkter, faste hjælpere, faglig kvalitet af arbejdet, omgangstonen samt kontakt til og fra Cura Pleje. Vi er stolte over at konstatere, at den seneste måling viste en generel kundetilfredshed på 97%! Vi arbejder målrettet på at blive endnu bedre – og hilser både positiv og negativ kritik velkommen.