Hjemmepleje specialist (SSA)

Som delvist udekørende specialist vil din ekstra skarpe faglighed blive delt mellem borgerens hjem og administrative opgaver på kontoret. Stillingen er nyoprettet og sigter efter en høj grad af selvplanlægning.

Du er vigtig for dit kommende team

Vi ønsker en faglig dygtig kollega, til opstart af hjælpen i hjemmet efter udskrivelse eller når kompleksiteten omkring en borger øges. Som hjemmepleje specialist vil du være en ressource vi sætter ind i hjem, hvor der er brug for en ekstra skarp faglighed. Dine opgaver i marken vil eksempelvis være:

 • Opstart af ny-udskrevne borgere
 • Vurdering og pleje af borgere med et akut faldende funktionsniveau
 • Sparring med og vejledning af de udekørende hjælpere ift. komplekse hjem og herunder fungere som forflytningsvejleder

Stillingen som hjemmepleje specialist er nyoprettet og sigter efter en høj grad af selvplanlægning.

Dokumentation, kvalitetsarbejde og udvidet ansvar giver dig god energi

Hjemme på kontoret vil du på lige fod med dine kolleger i administrationen, indgå i det faglige arbejde og sikring af kvaliteten. I fællesskab håndteres henvendelser omkring borgerne fra kommunernes visitationer samt tværfaglige enheder. Du indgår ligeledes som en del af vores fælles vagtfunktion. Af opgaver i hverdagen kan nævnes:

 • Opfølgning på om visiterede indsatser stemmer overens med borgernes behov
 • Ansøgning om indsatser, hjælpemidler hos visitationerne
 • Opfølgning på og understøttelse af medarbejderne og deres dokumentation i Nexus
 • Gennemførelse af egenkontrol
 • Morgen-, sen- og bagvagtsfunktion (efter aftale)

Det er ikke hvem som helst der vil få succes i jobbet

Du skal kunne trives i en stilling som kombinere udelivet hos borgerne med livet inde på kontoret. Det vil være perfekt hvis du:

 • Er uddannet SSA
 • Har god erfaring med hjemmeplejen og nu gerne vil noget mere
 • Er vant til at samarbejde med sygeplejersker, ergoterapeuter og visitatorer m.fl.
 • Kender Nexus godt og ikke kun fra mobiltelefonen
 • Har kørekort (krav) og ikke er straffet

Stillingen indbefatter

 • En lønpakke efter kvalifikationer
 • Gode muligheder for personlig udvikling
 • Fuld tid
 • Arbejde primært på vores hovedkontor i Søborg

Er du klar til udfordringen?

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til daglig leder og sygeplejerske Charlotte Kastrup på 70 23 19 95 eller gå direkte i gang og send os en ansøgning.

Ansøgningsfrist, samtale og opstart

Skynd dig – ansøgningsfristen er den 25. maj 2022.

Skynd dig at sende os din ansøgning – opstart helst senest 1. juni 2022 eller så hurtigt som muligt.

Tænker du at Cura Pleje er lige en arbejdsplads for dig, men jobbet ikke helt passer, så send os en henvendelse her og vi vil kontakte dig snart.