Velkommen til vores instruktionsguide om korrekt brug af værnemidler og håndhygiejne. Denne side er designet til at give dig detaljerede instrukser for at sikre både din egen sikkerhed og den af dem, du plejer, gennem korrekt anvendelse og håndtering af værnemidler samt vedligeholdelse af optimal håndhygiejne.

Definition

Værnemidler omfatter udstyr, der bruges af medarbejderne og har til formål at beskytte mod smitte med mikroorganismer og forhindre medarbejderne i at smitte.

Handsker

Håndhygiejnen skal altid bruges før og efter brug af handsker.

Handsker skal skiftes mellem de forskellige procedurer hos borgeren.

Handskerne tages af, så indersiden krænges ud uden at man berører ydersiden. På den måde undgår man at komme i kontakt med stoffer, der kan irritere huden eller give allergi.

Handsker er til engangsbrug og må ikke vaskes eller desinficeres, men kasseres efter brug

Engangs forklæde

Plastikforklæder skal bruges ved særlige arbejdsopgaver:

 • Når der er risiko for forurening af arbejdsdragten, eksempelvis ved personlig pleje

 • Rengøring af toilet

Forklædet skal kasseres straks efter brug. Ved aftagning af forklædet skal man være opmærksom på ikke at berøre den forurenede yderside.

Der ydes håndhygiejne når forklædet er taget af.

Masker og åndedrætsværn

 • Masker uden visir anvendes hvor der er risiko for dråbesmitte

 • Masker med visir anvendes hvor der er risiko for stænk og sprøjt med blod, pus, sekret eller ekskret

Vask eller desinficer hænder efter fjernelse af maske eller åndedrætsværn, hvorefter den kasseres

Hvis visiret er flergangsudstyr, rengøres det:

 1. Påtagning af rene handsker

 2. Rengøring med vand og sæbe eller rengøringsserviet

 3. Aftørring med sprit

Efter rengøringen udføres håndhygiejne

Overtrækskittel

Skal virke som barrierer for mikroorganismer og anvendes når forklæde ikke er tilstrækkelig.

Skal dække arbejdsdragten til under knæhøjde og have en ærmelængde der sikrer at handskerne kan dække den nederste del af ærmet

Påtagning af værnemidler

 • Plastforklædet med lange ærmer eller overtrækskittel skal dække kroppen, fra hals til knæ og ud til håndleddene. Skal være tætsluttende ved håndleddet.


 • Plastforklædet/ overtrækskitlen lukkes på ryggen


 • Mundbind fastgøres med elastik eller bånd midt på hoved og hals med elastikken rundt om ørerne. Næseklemmen tilpasses næseryggen og masken tilpasses ansigtet og hagen


 • Briller eller visir anbringes over øjne og ansigt og tilpasses


 • Handsker skal trækkes ud over plastikforklædets/kitlens ærmer.
Aftagning af værnemidler
 • Handskerne er det første der tages af. Ydersiden af handskerne er forurenet. Derfor tages fat i siden af den ene handske, handsken trækkes af og den sidste handske krænges udover. Handskerne kasseres og der udføres håndhygiejne.

 • Herefter fjernes plastforklædet med lange ærmer/overtrækskitlen ved at løsne i hals og eventuel taljen. Kitlen holdes væk fra kroppen og rulles sammen uden at ydersiden berøres.
  Kitlen/forklædet med lange ærmer kasseres og der udføres Håndhygiejne.


 • Herefter kan masken fjernes. Det er vigtigt af undgå berøring med ydersiden af masken. Masken kasseres og der udføres håndhygiejne

Smykker

Ringe og andre smykker bæres ikke i Cura Pleje

Hvornår

Der arbejdes med urene og rene områder. Disse områder må ikke blandes sammen.

Håndhygiejnen skal udføres:

 • Før alle rene procedurer og

 • Efter alle urene procedurer og

 • Efter brug af handsker

Rent-urent

Eksempler på rene opgaver:

 • Handsker der tages fra æskerne

 • Håndtering af handsker i poserne

 • Tilberedning, anretning og servering af mad og drikke

 • Håndtering af rene bleer

Eksempler på urene opgaver:

 • Hvis du har behov for at pudse næse eller hoste

 • Hvis du har behov for at gå på toilettet

 • Kontakt med borger f.eks. ved forflytning

 • Hjælp til hudpleje

 • Håndtering af brugt tøj og sengelinned

 • Håndtering af brugte bleer

 • Hjælp til nedre toilette eller toiletbesøg

 • Håndtering af urin, afføring, spyt, opkast, blod og sved

 • Tømning af bækkener fra bækkenstolen, kolber og fade

 • Håndtering af affald og tømning af affaldspose
   
 • Mundpleje

 • Rengøringsopgaver

Håndvask

 • Hænderne gøres våde i lunken vand.

 • Sæben kommes på og fordeles.

 • Den gnides grundigt ind på:
   

– På håndryg

– Mellem fingre

– På håndflader

– På fingerspidser

– Omkring håndleddet tommelfingrene vaskes hele vejen rundt.

 

 • Hænderne skal vaskes i mindst 15 sekunder

 • Hænderne skylles omhyggeligt i rindende, lunkent vand indtil alle sæberester er fjernet.

 • Hænderne tørres omhyggeligt i et blødt materiale – gerne engangshåndklæde af papir eller bomuld. Dette bruges når du slukker for vandet. Det smides ud eller lægges til vask.

Hudpleje

Hyppig håndvask kan give anledning til udtørrede hænder, brug derfor egnet hudplejemiddel.

Anvend flydende sæbe da dette er let at fordele overalt på hænder.

Håndsprit

 • Håndsprit skal altid udføres på synlig ren og tør hud. Ved våd hud fortyndes spritten og effekten reduceres

 • Brug mindst 2 ml håndsprit som fordeles og indgnides overalt:

  – På hver finger

  – Mellem fingrene

  – På håndryggen

  – På håndfladen

  – Omkring håndled

Håndspritten skal indgnides indtil hænderne er tørre. Ca. 30 sekunder.

Oversigt

Nedenstående vil give dig et overskueligt overblik over anvendelse af håndvask/håndvask og håndsprit/håndsprit

Opgaver

Håndsprit

Håndvask

Håndvask og håndsprit

FØR pleje

 

X

 

 

FØR kontaktmed borger

 

X

 

 

FØR brug af handsker

 

X

 

 

FØR håndtering af fødevarer

 

 

 

X

MELLEM rene og urene opgaver på samme borger

X

hvis hænderne er synlig rene og tørre

 

X

hvis hænderne er våde/fugtige og/ eller synlig forurenet

EFTER kontakt med borger

X

hvis hænderne er synlig rene og tørre

 

X

hvis hænderne er våde/fugtige og/ eller synlig forurenet

EFTER pleje

X

hvis hænderne er synlig rene og tørre

 

X

hvis hænderne er våde/fugtige og/ eller synlig forurenet

EFTER brug af handsker

X

Hvis hænder stadig er tørre

 

X

EFTER kontakt med borger med diarré

 

 

 

X

EFTER toiletbesøg

 

 

 

X

EFTER egen hoste, nys eller næsepudsning

 

 

 

X